نام کاربری و گذرواژه جهت ورود با فرم زیر و اتصال VPN یکسان هستند.

در دفعات بعدی مراجعه، نیازی به ورود نخواهد بود.